Rekvizīti

Kompānijas nosaukums: SIA "MoTra"
Reģistrācijas numurs: 42103082075
Banka: AS "Citadele banka"
SWIFT kods: PARXLV22
Konta numurs: LV16PARX0020525410001