Jolly.lv interneta veikala privātuma politika

Interneta veikals Jolly.lv apņemas rūpēties par Jūsu privātumu un Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mūsu mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un Jūsu tiesībām. Lūgums, rūpīgi iepazīties ar šo paziņojumu par privātumu, lai Jūs zinātu, kāpēc un kā mēs izmantosim Jūsu datus.

JOLLY.LV JŪSU PERSONAS DATUS APSTRĀDĀ ŠĀDIEM NOLŪKIEM:

1) personas identificēšanai;
2) pasūtījuma noformēšanai;
3) piegādes nodrošināšanai;
4) norēķinu administrēšanai;
5) jaunumu izsūtīšanai e-pastā;
6) saziņas uzturēšanai;

 • Mēs apstrādājam Jūsu konta datus. Konta dati var iekļaut Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus datus, ko sniedzat reģistrējoties, kā arī Jūsu pirkumu vēsturi. Šie dati tiek iegūti tieši no Jums. Mēs apstrādājam konta datus mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai spētu sniegt savus pakalpojumus, nodrošinot vietnes un pakalpojumu drošību un sazinoties ar Jums.
 • Mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar mūsu pakalpojumu sniegšanu mūsu tīmekļa vietnē. Šī informācija var iekļaut Jūsu kontaktinformāciju, bankas konta numuru un citu informāciju par veikto darījumu. Šī informācija tiek apstrādāta, lai piegādātu preces un sniegtu pakalpojumus, kā arī saglabātu pareizu šo darījumu uzskaiti.

KĀDU PERSONĪGO INFORMĀCIJU MĒS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM

Mēs vēlamies iegūt un saglabāt Jūsu uzticību. Lai to panāktu, mēs kopīgosim Jūsu personīgo informāciju tikai tad, ja tas nepieciešams.
Mēs esam tiesīgi kopīgot Jūsu datus ar šādām trešo personu kategorijām, lai spētu sniegt Jums mūsu pakalpojumus atbilstoši šajā paziņojumā minētajam:

 • Finanšu darījumus, kas saistīti ar preču iegādi mūsu tīmekļa vietnē, apstrādā mūsu maksājumu un piegādes pakalpojuma sniedzēji. Mēs dalamies ar Jūsu darījumu informāciju ar mūsu maksājumu pakalpojuma sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams Jūsu maksājumu, piegādes, atmaksas un sūdzību vajadzībām.
 • Mēs esam tiesīgi atklāt Jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu īpašus pakalpojumus. Piemēram, e-pasta, isziņu un citu saziņu pakalpojumu sniedzējiem.
 • Mājaslapas drošības servisa pakalpojumu sniedzēji, lai nodrošinātu lapas labticīgu izmantošanu tam paredzētajam nolūkam.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONĪGO INFORMĀCIJU

 • Jūsu dati tiek glabāti iekšējā datu bāzē līdz brīdim, kad tiek saņemts e-pasts uz info@jolly.lv par to dzēšanu no mūsu datubāzes;
 • Dati tiek dzēsti no datubāzes 24h laikā, pēc pieprasījuma saņemšanas e-pastā.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Jūsu personīgo informāciju:

 • Tiesības piekļūt personīgajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā;
 • Tiesības pieprasīt veikt neprecīzas mūsu rīcībā esošās Jūsu personīgās informācijas labojumus. (Lielāko daļu no informācijas Jūs varat labot sadaļā Mans konts https://www.jolly.lv/customer/account);
 • Tiesības pieprasīt Jūsu datu dzēšanu;
 • Tiesības ierobežot datu apstrādi;
 • Tiesības iebilst pret datu apstrādi;
 • Tiesības uz datu pārnešanu.

DATU PĀRVALDNIEKA REKVIZĪTI:
SIA "MoTra"
Reģ.Nr. 42103082075

Jautājumu un neskaidrības gadījumā lūdzam sazināties ar mums e-pastā: info@jolly.lv